نمونه سوالات حرفه وفن سوم واحد خودرو

1- در جهان پرتحرک امروز خودرو در زندگی بشر ....................دارد.

2-مهارت رانندگی برای عموم مها رتی .............است.

3-برای استفاده ی بهتر و مناسبتر از خودرو لازم است در مورد ........................ آن اطلاعاتی به دست آورید.

4-کمربند ایمنی چیست و چرا استفاده از آن در هنگام رانندگی ضروری است؟

5-خودرو چیست؟

6-بخش های اصلی خودرو را نام ببرید؟

7-کار موتور چیست؟

8-در موتور خودرو ها از چه سوخت هایی استفاده می شود؟

9-وظیفه ی سیستم انتقال قدرت را بنویسیدو اجزای آن را به ترتیب نام ببرید؟

10-کلاچ در کدام سیستم خودرو می باشد وظیفه آن را بنویسید؟

11-جعبه دنده در کدام سیستم خودرو می باشد وظیفه ی آن را بنویسید؟

12-کار دیفرانسیل در خودرو چیست؟

13- برای راه اندازی و روشن کردن موتور از ...........استفاده می شود.

14-استارت نیروی الکتریکی لازم را از ........... دریافت می کند.

15-برای تامین نیازهای برقی خودرو از کدام منبع انرژی دریافت می شود؟

16-باتری چیست؟ در آن چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

17-کار دینام در خودرو چیست؟ 18- تفاوت دینام و باتری را بنویسید؟

19- وظیفه ی سیستم فنربندی و تعلیق در خودرو چیست؟

20- برای جلوگیری از ضربه به اتاق خودرو و سرنشینان چه تدبیری اندیشیده شده است؟

21-تکان های خودرو بر اثر چیست و در هردقیقه چند بار صورت می گیرد؟

22- برق مصرفی خودرو در ابتدای کار چگونه تامین می شود؟

23-هدایت چرخ های جلو از طریق ................و ...................... صورت می گیرد.

24-انواع فرمان خودرو را نام ببرید؟

25- وظیفه ی چرخ خودرو را بنویسید؟

26- وظیفه ی لاستیک ها را در خودرو بنویسید؟

27- قدرت خودرو در اثر چیست؟

28-یکی از قسمت های اساسی خودرو ........ می باشد.

29- بدنه ی خودرو در برگیرنده ی چه مجموعه ای می باشد ؟ فقط نام ببرید.

30- چرا قسمت های مختلف خودرو را روغن کاری می کنند؟

31-کار ترموستات چیست؟ در کدام سیستم قرار دارد؟

32-کار ضد یخ چیست؟

33- چرا نباید رادیاتور را از مخلوط آب و ضد یخ به طور کامل پر کرد؟

34- چگونه می توان مقدار مصرف مایعات را کنترل کرد؟

35- شیرآلات بهداشتی چه وسایلی هستند؟

36- قسمت های داخلی شیر دنباله کوتاه را نام ببرید؟

37- وظیفه واشر در شیرآلات چیست؟

/ 1 نظر / 41 بازدید
کیانا شرفی

خوب بود