جابربن حیان

جابر در علم شیمی:

جابر نخستین شیمیدان ایرانی است. وی اولین کسی است که به علم شیمی
شهرت و آوازه بخشید و بی‌تردید نخستین مسلمانی است که شایستگی کسب عنوان شیمیدان
را دارد. بعضی عقیده بر این دارند که وی عرب بوده اما اینطور نبوده‌است. ظاهراً
همین بلندی مقام، پرآوازگی و دانش عظیم او موجب شده‌است که بعضی او را مورد
قدردانی و ستایش و بعضی دیگر مورد حسادت و کینه‌توزی خود قراردهند.

اکسیر و عقیده جابر درباره آن:

عقیده جابراین بود همچنان که طبیعت می‌تواند اشیا را به یکدیگر تبدیل
کند، مانند تبدیل خاک و آب به گیاه و تبدیل گیاه به موم و عسل به‌وسیله زنبور عسل
و تبدیل قلع به نقره در زیر زمین و … کیمیاگر نیز می‌تواند با تقلید از طبیعت و
استفاده از تجربه‌ها و آزمایشها همان کار طبیعت را در مدت زمانی کوتاهتر انجام
دهد. اما کیمیاگر برای اینکه بتواند یک شیء را به شیء دیگر تبدیل کند، به‌وسیله‌ای
نیازمند است که اصطلاحاً آن را اکسیر می‌نامند.

اکسیر در علم کیمیا،
به منزله دارو در علم پزشکی است. جابر اکسیر را که از آن در کارهای کیمیایی خود
استفاده می‌کرد، ازانواع موجودات سه گانه (فلزات، حیوانات و گیاهان) به دست می‌آورد.
او خود، در این زمینه می‌گوید: هفت نوع اکسیر وجود دارد:

 • اکسیر فلزی: اکسیر بدست آمده از فلزات.
 • اکسیر حیوانی: اکسیر بدست آمده از حیوانات.
 • اکسیر گیاهی: اکسیر بدست آمده از گیاهان.
 • اکسیر حیوانی - گیاهی: اکسیر بدست آمده از امتزاج مواد حیوانی و گیاهی.
 • اکسیر فلزی - گیاهی: اکسیر بدست آمده از امتزاج موادفلزی و
       گیاهی.
 • اکسیر فلزی - حیوانی: اکسیر بدست آمده از امتزاج مواد فلزی و
       حیوانی.
 • اکسیر فلزی - حیوانی - گیاهی: اکسیر بدست آمده از امتزاج مواد
       فلزی و گیاهی و حیوانی

عقیده جابر درباره فلزات:

فلزات اصلی هفت تا است: طلا، نقره، مس، آهن، سرب، جیوه و قلع

این فلزات به تعبیر جابر اساس صنعت کیمیا را تشکیل می‌دهند. به عبارت
دیگر قوانین علم کیمیا بر این هفت فلز استوار است. با این حال، خود این کانی‌ها از
ترکیب دو کانی اساسی، یعنی گوگرد و جیوه بوجود می‌آیند که به نسبتهای مختلف، در دل
زمین، باهم ترکیب می‌شوند. بنابراین، تفاوت میان فلزات هفتگانه تنها یک تفاوت عرضی
وجود دارد نه جوهری که محصول تفاوت نسبت ترکیب گوگرد و جیوه در آن است. اما طبیعت
هر یک از گوگرد و جیوه تابع دو عامل زمینی و زمانی است. به عبارت دیگر، تفاوت خاک
زمینی که این دو کانی در آن بوجود می‌آیند و همچنین تفاوت وضعیت کواکب به هنگام
پیدایش آنها موجب می‌شود که طبیعت گوگرد و یا جیوه تفاوت پیدا کند.

تعریف جابر از بعضی فلزات و تبدیل آنها:

 • قلع

دارای چهار طبع است. ظاهر آن، سرد و تر و نرم و باطنش گرم و خشک و سخت
… پس هرگاه صفات ظاهر قلع به درون آن برده شود و صفات باطنی آن به بیرون آورده
شود، ظاهرش خشک و در نتیجه قلع به آهن تبدیل می‌شود.

 • آهن

از چهار طبع پدید آمده‌است که از میان آنها، دو طبع، یعنی حرارت و
خشکی شدید به ظاهر آن اختصاص دارد و دو طبع دیگر یعنی برودت و رطوبت به باطن آن.
ظاهر آن، سخت و باطن آن نرم است. ظاهر هیچ جسمی به سختی ظاهر آن نیست. همچنین نرمی
باطن آن به اندازه سختی ظاهرش است. از میان فلزات جیوه مانند آهن است. زیرا ظاهر
آن آهن و باطن آن جیوه‌است.

 • طلا

ظاهر آن گرم و تر و باطنش سرد و خشک است. پس جمیع اجسام (فلزات) را به
این طبع برگردان. چون طبعی معتدل است.

 • زهره(=مس)

گرم و خشک است ولی خشکی آن از خشکی آهن کمتر است زیرا طبع اصلی مس،
همچون طلا، گرم و تر بوده‌است اما در آمدن خشکی بر آن، آن را فاسد کرده‌است. لذا
با از میان بردن خشکی، مس به طبع اولیه خود برمی‌گردد.

 • جیوه

طبع ظاهری آن سرد و تر و نرم و طبع باطنی‌اش گرم و خشک و سخت است.
بنابراین ظاهر آن، همان جیوه و باطنش آهن است. برای آن که جیوه را به اصل آن یعنی
طلا برگردانی، ابتدا باید آن را به نقره تبدیل کنی.

 • نقره

اصل نخست آن، طلا است ولی با غلبه طبایع برودت و یبوست، طلا به درون
منتقل شده‌است و در نتیجه ظاهر فلز، نقره و باطن آن طلا گردیده‌است. بنابراین اگر
بخواهی آن را به اصلش یعنی طلا برگردانی، برودت آن را به درون انتقال ده، حرارت آن
آشکار می‌شود. سپس خشکی آن را به درون منتقل کن، در نتیجه، رطوبت آشکار و نقره
تبدیل به طلا می‌شود.

/ 6 نظر / 133 بازدید
Sina

ایا دوست داری که رئیس جمهور کشورت بشی ؟ آیا می خوای برای پرچمت بجنگی ؟ برای ایرانی بودنت ؟ پس به دنیای مجازی ایسیم بیا و ثپت نام کن و فقط با ثپت نام کردن و حتی زدن یک نام و ایمیل الکی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باش با لینک زیر ثپت نام کن http://suna.e-sim.org/lan.206/

شیماغلامی نور1

مرسی من ازش استفاده کردم.با تشکر

ساهره سادات موسوی اول زنبق

بسیار عالی وجذاب است از شما تشکر می کنم که این امکان را برای ما فراهم کردید.

ساهره سادات موسوی اول زنبق

سلام از شما ممنونم که به دانش اموزانتان اهمیت می دهید.استفاده زیادی بردم وبرادرم نیز از ان استفاده کرد.