پاسخ پرسش ص 51 کتاب کار و فناور ی پایه هفتم

طلاآوران

کشتیآزاد

 1. طلا امامعلی حبیبی : ۶٧ کیلوگرم – ١٩۵۶ ملبورن) نخستین مدال طلای ایران در بازی های المپیک
 2.  غلامرضا تختی : ٨٧ کیلوگرم – ١٩۵۶ ملبورن
 3. طلا عبدالله موحد : ٧٠کیلوگرم – ١٩۶٨ مکزیکوسیتی 
 4. طلا رسول خادم : ٩٠کیلوگرم – ١٩٩۶ آتلانتا 
 5. طلا علیرضا دبیر : ۵٨ کیلوگرم – ٢٠٠٠سیدنی


کشتیفرنگی

 1. طلا حمید سوریان : ۵۵ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن 
 2. طلا امید نوروزی : ۶٠ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن 
 3. طلا قاسم رضایی : ٩۶ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن


وزنهبرداری

 1. طلا محمد نصیری : ۵۶ کیلوگرم – ١٩۶٨ مکزیکوسیتی 
 2. طلا حسین توکلی : ١٠۵ کیلوگرم – ٢٠٠٠سیدنی 
 3. طلا حسین رضازاده : ١٠۵ +کیلوگرم – ٢٠٠٠سیدنی (رکورد المپیک)
 4. طلا حسین رضازاده : ١٠۵ +کیلوگرم – ٢٠٠۴ آتن ( رکورد المپیک)
 5. طلا بهداد سلیمی : ١٠۵ +کیلوگرم – ٢٠١٢لندن


تکواندو

 1. طلا هادی ساعی : ۶٨ کیلوگرم – ٢٠٠۴ آتن
 2.  طلا هادی ساعی : ٨٠کیلوگرم – ٢٠٠٨پکن


نقرهآوران


کشتیآزاد

 1. نقره ناصر گیوه چی : ۶٢ کیلوگرم – ١٩۵٢ هلسینکی 
 2. نقره غلامرضا تختی : ٧٩کیلوگرم – ١٩۵٢ هلسینکی 
 3. نقره محمدعلی خجسته پور : ۵٢ کیلوگرم – ١٩۵۶ ملبورن 
 4. نقره مهدی یعقوبی : ۵٧ کیلوگرم – ١٩۵۶ ملبورن 
 5. نقره غلامرضا تختی : ٨٧کیلوگرم – ١٩۶٠ رم 
 6. نقره منصور برزگر : ٧۴ کیلوگرم – ١٩٧۶ مونترآل 
 7. نقره عسکری محمدیان : ۵٧ کیلوگرم – ١٩٨٨سئول 
 8. نقره عسکری محمدیان : ۶٢ کیلوگرم – ١٩٩٢بارسلون 
 9. نقره عباس جدیدی : ١٠٠کیلوگرم – ١٩٩۶ آتلانتا 
 10. نقره مسعود مصطفی جوکار : ۶٠ کیلوگرم – ٢٠٠۴ آتن 
 11. نقره علیرضا رضائی : ١٢٠کیلوگرم – ٢٠٠۴ آتن 
 12. نقره صادق گودرزی : ٧۴ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن


کشتیفرنگی

 1. نقره رحیم علی آبادی : ۴٨ کیلوگرم – ١٩٧٢مونیخ


وزنهبرداری

 1. نقره محمود نامجوی : ۵۶ کیلوگرم – ١٩۵٢ هلسینکی 
 2. نقره پرویز جلایر : ۶٧٫۵ کیلوگرم – ١٩۶٨ مکزیکوسیتی 
 3. نقره محمد نصیری : ۵۶ کیلوگرم – ١٩٧٢مونیخ 
 4. نقره نواب نصیرشلال : ١٠۵ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن 
 5. نقره سجاد انوشیروانی : ١٠۵ +کیلوگرم – ٢٠١٢لندن


دوومیدانی

 1. نقره احسان حدادی :پرتاب دیسک – ٢٠١٢لندن


تکواندو

 1. نقره محمد باقری معتمد : ۶٨ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن


برنزآوران

کشتیآزاد

 1. برنز محمود ملاقاسمی : ۵٢ کیلوگرم – ١٩۵٢ هلسینکی 
 2. برنز جهانبخت توفیق : ۶٧ کیلوگرم – ١٩۵٢ هلسینکی 
 3. برنز عبدالله مجتبوی : ٧٣کیلوگرم – ١٩۵٢ هلسینکی 
 4. برنز ابراهیم سی فپور : ۵٢ کیلوگرم – ١٩۶٠ رم 
 5. برنز علی اکبر حیدری : ۵٢ کیلوگرم – ١٩۶۴ توکیو 
 6. برنز محمدعلی صنعتکاران : ٧٨کیلوگرم – ١٩۶۴ توکیو 
 7. برنز ابوطالب طالبی : ۵٧ کیلوگرم – ١٩۶٨ مکزیکوسیتی 
 8. برنز شمس الدین سید عباسی : ۶٣ کیلوگرم – ١٩۶٨ مکزیکوسیتی 
 9. برنز ابراهیم جواد یپور : ۴٨ کیلوگرم – ١٩٧٢مونیخ 
 10. برنز امیررضا خادم : ٧۴ کیلوگرم – ١٩٩٢بارسلون 
 11. برنز رسول خادم : ٨٢کیلوگرم – ١٩٩٢بارسلون 
 12. برنز امیررضا خادم : ٨٢کیلوگرم – ١٩٩۶ آتلانتا 
 13. برنز علیرضا حیدری : ٩۶ کیلوگرم – ٢٠٠۴ آتن 
 14. برنز مراد محمدی : ۶٠ کیلوگرم – ٢٠٠٨پکن
 15. برنز احسان لشگری : ٨۴ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن 
 16. برنز کمیل قاسمی : ١٢٠کیلوگرم – ٢٠١٢لندن

 

کشتیفرنگی

 1. برنز محمد پذیرائی : ۵٢ کیلوگرم – ١٩۶٠ رم


وزنهبرداری

 1. برنز جعفر سلماسی : ۶٠ کیلوگرم – ١٩۴٨ لندن ,نخستین مدال ایران در باز یهای المپیک
 2. برنز علی میرزائی : ۵۶ کیلو گرم – ١٩۵٢ هلسینکی 
 3. برنز محمود نامجوی : ۵۶ کیلوگرم – ١٩۵۶ ملبورن 
 4. برنز اسماعیل علم خواه : ۵۶ کیلوگرم – ١٩۶٠ رم 
 5. برنز محمد نصیری : ۵٢ کیلوگرم – ١٩٧۶ مونترآل 
 6. برنز کیانوش رستمی : ٨۵ کیلوگرم – ٢٠١٢لندن


تکواندو

 1. برنز هادی ساعی : ۶٨ کیلوگرم – ٢٠٠٠سیدنی 
 2. برنز یوسف کرمی : ٨٠کیلوگرم – ٢٠٠۴ آتن

 

هادی ساعی؛ تکواندوکار ایرانی با دو مدال طلا و یک مدال برنز، دارندهٔ عنوان پرافتخارترین ورزشکار

/ 1 نظر / 272 بازدید
امیر حسین روستایی

واقعا عالی بود دمت گرم[تایید][تایید][تایید] خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود[چشمک][تایید][لبخند][هورا][هورا][هورا]